Novinky
Totálny výpredaj

Vážení zákaznící do vypredania zásob   Vám prinášame TOTÁLNY VÝPREDAJ na ochranné sklá Ceny do 0,99 Eur Príjemné nakupovanie želá  Tím AngelKids  

viac
Dobrý Anjel

AngelKids oficiálnym partnerom Dobrého Anjela TÍM AngelKids

viac
Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?

Ochrana osobných údajov

Úvod Ochrana osobných údajov Ochrana osobných údajov

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov 

Firma Veronika Labidi-Angelkids., so sídlom Brezolupy 90 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 50 862 570, zapísaná v Okresný úrad Prievidza Číslo živnostenského registra: 340-39887 ( ďalej aj ako „Angelkids.“ alebo ako „Predávajúci“ ) je prevádzkovateľom elektronického internetového obchodu www.angelkids.sk

Dovoľujeme si Vás podrobne informovať o spôsobe zaobchádzania s Vašimi osobnými údajmi.

 

Zásady ochrany osobných údajov (platné do 25.05.2018)

Firma Veronika Labidi-Angelkids., so sídlom Brezolupy 90 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 50 862 570, zapísaná v Okresný úrad Prievidza Číslo živnostenského registra: 340-39887 ( ďalej aj ako „Angelkids.“ alebo ako „Predávajúci“ ) sa zaväzuje k nižšie uvedenému:

Vyhlasujeme, že všetky naše systémy sú chránené proti zneužitiu osobných údajov a všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a zaobchádza sa s nimi vždy v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov 

 

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné údaje (údaje, ktoré zadávate pri objednávke alebo registrácii). Tieto údaje chránime pred zneužitím.

 

Osobné údaje registrovaných aj neregistrovaných užívateľov sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri, pretože sú potrebné pre zaistenie správneho dodania tovaru, vybavovania reklamácií, spravneho zaúčtovania a podobne a nie sú poskytované tretím stranám.
 

Fyzická osoba

 

- Meno a priezvisko, úplná poštová alebo fakturačná adresa, telefonické, faxové a emailové spojenie. 

Tieto informácie sú nutné pre Vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii a zaúčtovaniu Vašej platby za nakúpený tovar, za účelom správnej dodávky tovaru a pri komunikácii s Vami.

 

Právnická osoba

 

- Názov firmy, kontaktná osoba, úplná poštová a fakturačná adresa, telefonické, faxové a e-mailové spojenie. 

- IČO, DIČ, IČ DPH 

Tieto údaje nám umožnia urobiť nutné účtovné operácie a vyhotoviť daňový doklad.
 
 

V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch.

 

Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach Vašej banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a Vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť). V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie, ako Vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na Vašom účte. Počas Vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli). Kedykoľvek sa nás môžete spýtať, aké údaje o Vás máme v našej databáze uchované a na čo boli použité.

Zmena údajov v registrácii

 

Registrovaní zákazníci si svoje údaje môžu sami kedykoľvek zmeniť po prihlásení sa do svojho užívateľského účtu v e-shope. V účte si tiež môžu prezrieť svoje uskutočnené objednávky.

Aké je naše stanovisko k poskytovaniu Vašich osobných údajov iným spoločnostiam?

 

Vaše údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena) a doručovateľské služby (adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo, pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky.

 

Zhrnutie

 

Firma Veronika Labidi-Angelkids., so sídlom Brezolupy 90 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 50 862 570, zapísaná v Okresný úrad Prievidza Číslo živnostenského registra: 340-39887 ( ďalej aj ako „Angelkids.“ alebo ako „Predávajúci“ si váži Vašu dôveru a chráni Vaše súkromné dáta pred zneužitím. Tieto informácie zhromažďujeme preto, aby sme skvalitnili naše služby. Databázu údajov nepredávame, neprenajímame, ani inak neposkytujeme žiadnej tretej strane (ak nie je pri konkrétnom titule uvedené inak). Prevádzkovateľ môže tretím stranám alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak na základe nich nie je možné nijakým spôsobom identifikovať jednotlivých zákazníkov.

 

Váš súhlas

 

Používaním internetového obchodu www.angelkids.sk súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch. Pravidlá zaobchádzania s týmito údajmi sú popísané v tomto dokumente. V prípade, že dôjde v budúcnosti k ich zmenám, budú detaily nových pravidiel na týchto stránkach publikované, takže budete mať možnosť sa o nich dozvedieť.

 

Zásady ochrany osobných údajov (platné od 25.05.2018)

 Informácie o spracúvaní osobných údajov platné od 25.5.2018


 Zásady ochrany osobných údajov platné od 25.5.2018

 

Webová analýza pomocou služby Google Analytics

Na našich webových stránkach je aktivovaná webová analýza Google Analytics spoločnosti Google Inc. ("Google"). Služba Google Analytics používa tzv. Cookies, tzn. malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na Vašom počítači. Pomocou tejto služby môžeme sledovať a analyzovať, ako využívate naše webové stránky. Informácie o využívaní webovej stránky vo forme cookies sa ukladajú na server spoločnosti Google v USA. V prípade aktivácie anonymizácie IP adresy na tejto webovej stránke bude vaša IP adresa spoločnosťou Google skrátená v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch je na server Google v USA prenášaná úplná IP adresa a tam skrátená. Z poverenia prevádzkovateľa týchto webových stránok bude Google tieto informácie zhromažďovať na vyhodnotenie používania aktivít na webových stránkach a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webových stránok a internetu voči prevádzkovateľovi webových stránok. IP adresa oznámená Vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics nebude spájaná s inými údajmi. . Ukladanie súborov cookies možno zabrániť pomocou príslušného nastavenia softwaru Vášho prehliadača. Upozorňujeme však na to, že v tomto prípade nebude možné plne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.

Zber údajov vytvorených cez súbor cookie alebo vzťahujúcich sa k Vášmu používania webových stránok (Vašej IP adresy) spoločnosťou Google, ako aj spracovanie týchto údajov spoločností možno zabrániť stiahnutím a inštaláciou pluginu do prehliadača, ktorý je k dispozícii v nasledujúcom odkaze: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk

Využívanie sociálnych pluginov na sociálnych sieťach Facebook a Google+

Na našich webových stránkach využívame tvz. sociálne pluginy na sociálnych sieťach Facebook a Google+. Služby sú prevádzkované spoločnosťami Facebook Inc. (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") a Google Inc. (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"), ďalej označovaní ako "Poskytovatelia". Viac informácií a prehľad o použitých sociálnych pluginoch a ich vzhľadu nájdete tu: http://developers.facebook.com/plugins resp. https://developers.google.com/+/plugins

Ak spustíte našu webovú stránku, ktorá obsahuje sociálne plugin, potom Váš prehliadač automaticky nadviaže spojenie so servermi sociálnych sietí Google a Facebook. Poskytovateľ sociálneho pluginu tak priamo prepojí obsah webovej stránky vo Vašom prehliadači na sociálnej sieti, a to aj v prípade, ak na danej sociálnej sieti nemáte založený profil alebo ste sa neprihlásili. Túto informáciu (vrátane vašej IP adresy) Váš prehliadač automaticky odošle a uloží na server poskytovateľa sociálnej siete v USA.

Ak ste prihlásený na niektorej zo sociálnych sietí, tak môže poskytovateľ priamo prepojiť našu webovú stránku s Vaším profilom na Facebooku, príp. na Google+. Napr. ak aktivujete tlačidla "To sa mi páči" alebo "+1", tak bude táto informácia opäť odoslaná a uložená na server poskytovateľa tejto služby.

Účel a rozsah zberu údajov a ich ďalšie spracovanie a použitie poskytovateľom, ako aj súvisiace práva a možnosti na nastavenie ochrany súkromia nájdete v pokynoch na ochranu dát príslušného poskytovateľa.

Pokyny na ochranu dát spoločnosti Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Doplnok prehliadača pre blokovanie sledovacích skriptov spoločnosti Facebook: http://webgraph.com/resources/facebookblocker/

Pokyny na ochranu dát spoločnosti Google: http://www.google.com/intl/sk/+/policy/+1button.html

Kontakt pre ochranu osobných údajov

V prípade otázok týkajúcich sa zisťovania, spracovania a využívania Vašich osobných údajov, pre zdôvodnenie, zablokovanie či vymazanie Vašich otázok ako aj odvolanie doteraz udelených súhlasov sa obráťte na: angelkids@angelkids.sk alebo na tel.čísle 0908 552 100

Povinnosť mlčanlivosti

V zmysle § 22 zákona o ochrane osobných údajov zachovávame mlčanlivosť o údajoch, ktoré spracúvame, pričom naša povinnosť trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov. Naša povinnosť mlčanlivosti neplatí, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh súdu a orgánov činných v trestnom konaní podľa osobitného zákona.

 

Copyright 2017 - 2018 © AngelKids-to najlepšie pre Váš mobil